Letní filosofická škola

    

 

 

Vítejte na stránkách věnovaných Letní filosofické škole, která se koná již od roku 1991. 

 

Letní filosofická škola (LFŠ) je každoročně pořádané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším i širším smyslu.

 

Cílem LFŠ je vytvořit společné prostředí s několikadenním programem přednášek, seminářů, diskuzí a jiných typů setkávání pro rozvíjení filosofického, religionistického a vědeckého diskursu v duchu pluralitního, multikulturního a osobního přístupu.

 

LFŠ vznikla z podnětu doc. Karla Flosse, který ji jako spiritus movens utvářel do 21. ročníku, do doby kdy se LFŠ konala v Sázavě. Od r. 2012 probíhá LFŠ v Dubu nad Moravou, kde ji organizuje a dále rozvíjí spolek Letní filosofická škola, z. s.

 

 

Zveme všechny zájemce na LFŠ do Dubu n.M. vždy v tradičním termínu na začátku letních prázdnin ke společnému – jak navrhuje Platón – filosofickému soubytí (συνουσία) a soužití (συζῆν).

 

 

 „Háj Akadémos“ v Sázavě. Nové prostředí v Dubu n.Moravou

                     Háj Akadéma v Sázavě. (LFŠ 2011)       Nové prostředí v Dubu n.M. (LFŠ 2013)

+

 

přednášky 2016

Všetečková

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí. Helena Všetečková Dokumentární, ČR 2015, 80 min. Čtvrtek, 7.7., 20:00, za účasti autorky. Multiportrét vývoje českého porevolučního myšlení a cítění centralizovaný kolem osobnosti filozofa a levicového křesťana Karla Flosse. Jeho ideje o bohu, pravdě i...
+

Soukup L.

Lubomír Soukup (UTIA AVČR):  O roli přesné matematiky v nejistém světě kolem nás. Matematika je přesná věda, která v průběhu svého několikatisíciletého vývoje prokázala svoji schopnost přehledně popisovat zákonitosti přírodních a technických věd. V současné době se uplatňuje...
+

chlup

Radek Chlup (FF UK): Univerzální filosofický systém v novoplatonismu. Antická filosofie se obecně mnohem více než filosofie moderní snažila všechny typy filosofického a vědeckého zkoumání propojit v jeden systém, nejdůslednější však v tomto úsilí byli až novo-platonici. Přednáška jejich...
+

Krejčová

Lenka Krejčová (HTF UK): Simulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!" Praktická ukázka metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby mešity a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o interaktivní techniku, která dá účastníkům možnost stát se obyvateli fiktivního městečka a...
+

Frei

Jan Frei (CTS UK a AVČR): Rahnerova mystika všedního dne (a islám). Podle známého Rahnerova výroku bude zbožný člověk zítřka buď mystik, nebo nebude vůbec. Jaké je Rahnerovo pojetí mystiky a jejího místa v duchovním životě? Co podobného a odlišného nacházíme v islámu?  
+

Motl

Jiří Motl (FF UK): Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu Přednáška bude shrnovat zkušenosti z pobytu na Islámské teologické fakultě. Zmíněna budou aktuální politickonáboženská témata jako je např. Turecký sekularismus, vztahy s Evropskou unií, vztah turecké...
+

Karel Martínek

Varhanní koncert / KAREL MARTÍNEK / 1. 7. 2016 / 19:00 / Dub n.M. P r o g r a m : J. S. Bach:   Toccata a fuga d moll, BWV 565                      Chorálová předehra „Nun komm der heiden Heiland“, BWV 659      ...
+

Barša

Pavel Barša (FF UK, ÚMV): Evropský univerzalismus a jeho vyloučení Pod vlivem paměti holocaustu a dalších genocid či etnických masakrů 20. století jsme si zvykli spojovat krajní násilí a nenávist vůči určitým kategoriím či skupinám s etnickým či rasovým partikularismem. Jako by sama idea...
+

Černý

Jan Černý (IES): Politické myšlení Karla Flosse. Politické myšlení Karla Flosse vychází z jeho filosoficko-teologického ustrojení a je neseno přesvědčením, že "krajní levicovost je shodná s kristovstvím". Přednáška se pokusí tuto souvislost mezi filosoficko-teologickou formací a politickým myšlením...
+

Floss

Karel Floss (Sázava): Univerzum a univerzita. Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není nic (Parmenidés 166c); 2) pravé poznání vyšlehne jen z tvůrčího soubytí a soužití (Platón, 7. list...
+
Vytvořeno službou Webnode